Iskuulada Aagga Robbinsdale

Qofka Barashadiisa

Ardaydu si nabadgelyo ah ayey wax ugu bartaan dugsiga. Habka shakhsi ahaaneed ee wax lagu barto macnaheedu waa ardayda waxay joogi doonaan goobta, dugsiga maalin kasta. Dugsiyadu waxay raaci doonaan jadwal dhaqameedyo leh dhammaan ardayda ku jirta dhismayaasha iskuulkooda, maalin kasta, iyadoo la raacayo tilmaamaha amniga ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) iyo Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC).

  • Imaanshaha waxaa la qaadan doonaa maalin kasta. 
  • Daboolida wajiga ayaa loo baahan doonaa (Amarka Fulinta ee 20-81).
  • Ardaydu waxay ilaalin doonaan kala fogaanshaha jireed inta udhaxeysa iyaga iyo ardayda kale sida ugu macquulsan.