Iskuulada Aagga Robbinsdale

Barashada isku dhafan

Barashada isku dhafan, ardayda waxay ku bartaan guriga iyo iskuulka. Ardaydu way rogi doonaan kaqeybgalka sidaa darteed wax ka badan 50% dadka dugsiga ayaa ku jira dhismaha maalin dugsiyeed kasta. Waxay kuxirantahay jadwalka maalinlaha ah, ardayda qaarkood waxay wax ku baran doonaan shaqsi ahaan kuwa kalena waxay ku mashquuli doonaan barashada masaafada.

Qorshayaasha Barashada Isku dhafan

Fadlan ogow, qorshooyinka barashada isku dhafan ayaa ah kuwo dareera oo la beddeli karo.

xog dheeraad ah