Iskuulada Aagga Robbinsdale

Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo

Macluumaadkan waxaa lala wadaagay qoysaska Isniinta, Dec. 21, 2020, waxaana ku urursan mawduuc. Su'aalaha dheeraadka ah ee badanaa la isweydiiyo ayaa hoos lagu dhajiyay, oo ay weheliyaan xulashada ereyga muhiimka ah.