Iskuulada Aagga Robbinsdale

COVID-19 Is-Baadhitaan Is-baaris ah

Is-Baadhitaanka Shakhsiyaadka Galaya Dhismayaasha Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale

Fadlan dib u eeg liistada baaritaanka astaamaha intaadan galin dhismaha dugsiga. Haddii aad 'Haa' uga jawaabto mid ka mid ah su'aalaha ama astaamaha, ha gelin dhismaha.

QAYBTA 1: Astaamaha 

 • Qufac cusub ama qufac ka sii daraya
 • Dhibaato ama dhibaato neefsashada ah
 • Heerkulka 100.4 darajo Fahrenheit ama ka sareeya marka afka lagaa qaado 
 • Cune xanuun 
 • Lallabbo
 • Shuban
 • Matagid 
 • Qabow
 • Madax xanuun cusub ama daran
 • Murqo xanuun
 • Bilawga cusub ee luminta dhadhanka ama urta
 • Daal fara badan
 • Ciriiri sanka oo cusub ama sanka oo dareera
   

QAYBTA 2: Xiriir dhow / soo-gaadhis suurtagal ah

 • Aad xiriir dhow la leedahay (inta u dhexeysa 6 fuudh oo ah qofka cudurka qaba ugu yaraan 15 daqiiqo) qof qaba COVID-19 oo la xaqiijiyey
 • Sugitaanka natiijada baaritaanka COVID-19 ama cilad kale (tusaale: xasaasiyad xilliyeed ama dhuun xanuun)    

La cusbooneysiiyay 9/15/2020