Iskuulada Aagga Robbinsdale

Adeegyada Ardayda

Adeegyada Ardaydu waxay ka kooban yihiin koox xirfadlayaal heer sare ah, daryeel-yaqaanno u heellan inay horumariyaan ku-guuleysiga ardayga iyagoo kor u qaadaya khibradaha waxbarasho ee dhammaan. Balanteenu waa inaan la shaqeyno ardayda, waalidkood, iskuulada, iyo hay'adaha bulshada si looga caawiyo xaaladaha kala duwan. Shaqaalaheennu way dhageysan doonaan, hagi doonaan, wax bari doonaan, oo taageeri doonaan ardayda si ay u helaan natiijooyin guul leh oo xagga dugsiga iyo nolosha ah.

Xiriirada

Marti Voight
Agaasimaha Fulinta
763-504-8070
Marti_Voight@rdale.org

Meghan Hickey
Kaaliyaha Agaasimaha
763-504-8082
Meghan_Hickey@rdale.org