Iskuulada Aagga Robbinsdale

Buugga Shaqaalaha

Waxaan sii wadaynaa inaanu kobcino diiwaanka shaqaalaha inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka 2020-2021. Waxaan bilownay Wajiga 1 oo ay kujirto awooda aad ku raadsan karto magac, cinwaan ama goob. Wajiga 2, waxaan horay u sii hormarin doonaa galka si uu kaaga caawiyo awoodaada helitaanka qofka aad raadineyso inaad la xiriirto iyo waliba qaababka kale ee galka.

Heather Aalgaard

Robbinsdale Spanish Immersion School
Adeegyada Nafaqada
Dugsiga: 763-504-4407

Robin Cabdalla

Kaaliyaha Waxbarashada
Dugsiga Sare ee Cooper
Waxbarashada Gaarka ah
Dugsiga: 763-504-8681

Salma Cabdi

Kaaliyaha Barnaamijka
Dugsiga Hoose ee Sonnesyn

Barb Abeln

Dugsiga Hoose ee Sonnesyn
Muusig

Josh Aberle

Dugsiga Dhexe ee Sandburg
AVID, Fasalka 7aad, Cilmiga Bulshada
Dugsiga: 763-504-8283

Alida Adams

Shaqaalaha Xafiiska, Maamulaha Xafiiska, Maamulaha Hantida Degmada
Xarunta Wax Barashada Rajada Cusub
Teknolojiyada, Teknolojiyada - Adeegyada Warbaahinta
Dugsiga: 7635044922

Carrie Adams

Kaaliyaha Barnaamijka
Iskuulka Injineerinka & Farshaxanka
ECFE

Kerrie Adams

Akadamiyadda Robbinsdale - Dulmarka sare
Waxbarashada Gaarka ah
Dugsiga: 763-504-8705

Maryjane Adams

Maamulaha, Kaaliyaha Maamule
Dugsiga Dhexe ee Sandburg
Maamulka
Dugsiga: 763-504-8206

Eniola Adenusi

Dugsiga Hoose ee Sonnesyn

Paul Agness

Naadiga Dalxiiska
Iskuulka Injineerinka & Farshaxanka
Naadiga Dalxiiska
Dugsiga: 763-504-7215

Dareenka Wendi

Naadiga Dalxiiska
Dugsiga Hoose ee Forest
Dugsiga: 763-504-7915

Edgar Aguilar

Kaaliyaha Barnaamijka, Khabiirka Waxqabadka Qoyska iyo Bulshada
Xarunta Adeegga Waxbarashada
Dugsiga: 763-504-8079

Georgeanna Aguilar

Robbinsdale Spanish Immersion School
ESL
Dugsiga: 763-504-4436

Kris Ahlbrecht

Naadiga Dalxiiska
Robbinsdale Spanish Immersion School
Dugsiga: 763-504-4415
1 2 3 137 > muujinta 1 - 15 ee 2052 xubnood