Iskuulada Aagga Robbinsdale

Gudiga iskuulka

Robbinsdale Area Schools, Independent School District 281, waxaa xukuma toddobo xubnood oo Golaha Dugsiga ah. Xubin kasta waxaa la doortaa ugu badnaan illaa afar sano. Xubnaha guddiga waxaa la doortaa sannado xitaa la tiriyey, oo kuraastooda qaata bisha Janaayo.

Guddiga wuxuu mas'uul ka yahay horumarinta siyaasadda si loo hubiyo in daryeel ku haboon, maamulka iyo gacan ku haynta arimaha degmada, taageeridda ee Degmada Vision Midaysan iyo Siyaasadda Equity . Shaqada Guddigu waa inay matalaan, hogaamiyaan una adeegaan bulshada degmada dugsiga iyo inay xukumaan ururka iyagoo dejinaya rajooyin laga qabo ku guuleysiga ardayda iyo waxqabadka tayada waxqabadka, iyo la socodka waxqabadka dhabta ah ee ka soo horjeeda himilooyinkaas. Xubnaha guddiga sidoo kale waxay u adeegaan ballamo golayaasha iyo guddiyada degmada oo dhan, iyo ururada gobolka. 

Wax dheeri ah baro

Xiriir

Guddiga Dugsiga
school_board@rdale.org

Nichol Sutton
Kaaliyaha Fulinta ee Kormeeraha Guud & Guddiga Dugsiga
763-504-8012
nichol_sutton@rdale.org