Iskuulada Aagga Robbinsdale

Barnaamijka Dugsiga Dhexe ee STEAM Oo Bilaabanaya Sannad Dugsiyeedka Soosocda

Maalintii Isniinta, Abriil 19, Guddiga Dugsiga ayaa oggolaaday qorshe lagu bilaabayo barnaamij cusub oo dugsi dhexe ah oo 'STEAM' ah oo laga bilaabayo dayrta sannad-dugsiyeedka 2021-2022. Barnaamijka waxaa ka soo muuqan doona barnaamijyada 'STEAM' (sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, farshaxanka iyo xisaabta).

Barnaamijka cusub ee dugsiga dhexe wuxuu ku bilaaban doonaa fasalka lixaad oo kaliya, ka dibna wuxuu sanad walba ku sii fidayaa heer fasal cusub maadaama wada-hawlgalayaashu ay u gudbayaan darajo. Markuu bilaabmayo, barnaamijka cusub ee dugsiga dhexe wuxuu noqon doonaa dariiqa aasaasiga ah ee STEAM ee ardayda fasalka shanaad ee u gudba dugsiga dhexe ee ka taga SEA Elementary School.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in barnaamijka cusub ee 'STEAM' uusan beddeli doonin barnaamijyada farshaxanka wanaagsan ee hadda jira ee ay heli karaan ardayda ku jirta FAIR School Crystal.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan cusub waa la wadaagi doonaa toddobaadyada soo socda.