Iskuulada Aagga Robbinsdale

Isdiiwaangeli Hada Kulliyada 4 Caruurta Akadeemiyada Xagaaga

Kulliyadda 4 Caruur ah - Akadeemiyada Xagaaga Virtual

Ardayda soo galaysa fasalka 6aad ilaa 8aad ee Dugsiga Robbinsdale Area waxay xaq u leeyihiin inay kaqeybqaataan barnaamijkaan bilaashka ah, ee usbuucyada,
Juun 21 - Juun 25
. Kuleejka 4 Caruurtu waxay ujeedadeedu tahay inay u soo bandhigto ardayda dugsiga dhexe dariiqyo xirfadeed oo kala duwan iyada oo loo marayo koorsooyin waxbarasho oo ay ku jiraan barnaamijyada iyo dulmarka warshadaha, oo ay ku xigto waxqabadyo gacan qabasho ah Xilliga kama dambaysta ah ee diiwaangelintu waa Juun 4.

Ardayda waxaa hagi doona macallimiin ka socota Kuliyadda Farsamada ee Hennepin iyada oo loo marayo Zoom. Kulamadu waxay socon doonaan 10 - 11:30 subaxnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
 

Isqor halkan
 

Shuruudaha:

  • Ardaydu waa inay horay isudiiwaan galiyaan si ay uhelaan kalfadhiyada.
  • Ardaydu waxay u baahan doonaan inay helaan aalad (ie Chromebook) si ay uga galaan Zoom.
  • Ardaydu waa inay soo galaan ugu dambeyn 10:05 subaxnimo maalin kasta.
  • Kulamada qaarkood waxay u baahan karaan sahay, taas oo la heli doono iyada oo aan wax kharash ah lagu bixin, iyadoo horay loo sii qaadayo.
     

Faahfaahin dheeraad ah ama su'aalo, fadlan la xiriir Latisha Lowe latisha_lowe@rdale.org