Iskuulada Aagga Robbinsdale

Adeegyada Caafimaadka

Waaxda Adeegyada Caafimaadka Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay dooneysaa inay abuurto oo joogtayso jawi iskuul oo dhiirrigeliya oo taageera caafimaadka ardayga, fayoobaanta iyo hanashada tacliinta. 

Ardayda waxaa laga filayaa inay kaqeybqaataan dhammaan howlaha, oo ay kujiraan fasaxa banaanka iyo waxbarashada jimicsiga, ilaa amar laga helo bixiyaha xanaanada caafimaadka shatiga leh. Amarku waa inuu ku jiraa sababta xaddidaadda, dhererka xannibaadda iyo saxeexa bixiyaha daryeelka caafimaadka.