Iskuulada Aagga Robbinsdale

Golaha Kormeeraha Guud

Golaha Kormeeraha Guud waa kooxda hoggaanka sare ee Degmada. Golaha Wasiirrada, oo lashaqeynaya Kormeeraha Guud, ayaa ah kooxda koowaad ee go'aan gaaridda maamulka ee Degmada. Golaha wasiirradu waxay kulmaan dhowr jeer bishiiba.
 

Shaxda Ururada

Marti Voight
Kaaliyaha Kormeeraha guud

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Dhammaan Dugsiyada
 • Manhaj & Tacliin
 • Isuduwaha COVID-19
 • Barnaamijyada Carruurnimada Hore
 • Barnaamijyada Federaalka
 • Barnaamijyada Luuqadaha Badan
 • Cilmi baaris, Qiimeyn iyo Qiimayn
 • Adeegyada Ardayda
 • Adeegyada Teknolojiyada

Xiriir

763-504-8070
Marti_Voight@rdale.org

Amy O'Hern
Agaasimaha Fulinta ee Shaqaalaha

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Faa'iidooyinka
 • Gorgortanka Qandaraaska
 • Kheyraadka Aadanaha
 • Adeegyada Nafaqada
 • Xiriirka Iskuulka - Dugsiga Hoose
 • Shaqaaleynta
 • Nidaamka Shaqaalaha Beddelka
 • Cinwaanka IX

Xiriir

763-504-8014
Amy_OHern@rdale.org

Gregory Hein
Agaasimaha Fulinta ee Maaliyadda

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Hawlgallada Maaliyadeed
 • Mushaharka
 • Iibsasho

Xiriir

763-504-8037
Greg_Hein@rdale.org

Toya Stewart Downey
Agaasimaha Fulinta ee Isgaarsiinta Istiraatiijiyadda, Sinnaanta iyo Ka mid noqoshada

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Guul & Is-dhexgal
 • U Diyaarsanaanta Kulliyadda & Xirfadda
 • Suuqgeynta & Isgaarsiinta
 • Daabacadaha
 • Xiriiriyaha Dugsiga - Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale

Xiriir

763-504-8029
Toya_StewartDowney@rdale.org

Dr. Kristine Wehrkamp
Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Bulshada iyo Waxqabadyada Agaasimaha Kormeeraha

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Aqoonyahanada Dadka Waaweyn
 • Naadiga Dalxiiska
 • Hawlaha Agaasimayaasha
 • Waxbarashada Bulshada
 • Kobcinta & Ka Qeybgalka Bulshada
 • Kooxda Dhibaatooyinka Degmada
 • Isuduwaha Walkthrough Walkthrough
 • Naqshadaynta
 • Xiriiriyaha Dugsiga - LAYLAHA Xajka ee FAIR Dugsiga Hoose iyo Sonnesyn Elementary
 • Xarumaha Taakulaynta Ardayda

Xiriir

763-504-8013
Kristine_Wehrkamp@rdale.org

Dr. Lowell Holtz
Agaasimaha Hawlgallada iyo Badbaadada

Kormeerka waxaa ka mid ah

 • Adeegyada Xannaaneynta
 • Xarumaha
 • Xiriiriyaha Dugsiga - FAIR Iskuulka Crystal, Dugsiga Hoose Lakeview, Dugsiga Hoose ee Nobel, Dugsiga Hoose ee Northport
 • Gaadiidka

Xiriir

763-504-8137
Lowell_Holtz@rdale.org