Iskuulada Aagga Robbinsdale

Baadiye iskuulka

Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto Dugsiyada Aagga Robbinsdale! Si aad u hesho dugsigaaga (aaggaaga) xaadiritaanka, fadlan isticmaal aaladda Iskuulka Raadiyaha.

Qalabka Raadiyaha Iskuulka

Dugsiyada Hoose

 • LAYNKA Xajka Iskuulka ee FAIR
 • Dugsiga Hoose ee Forest
 • Dugsiga Hoose ee Lakeview
 • Dugsiga Hoose Meadow Lake
 • Dugsiga Hoose Neill
 • Dugsiga Hoose ee Noble
 • Dugsiga Hoose Northport
 • Robbinsdale Isbuucaan Isbaanishka (RSI)
 • Iskuulka Injineerinka & Farshaxanka (SEA)
 • Dugsiga Hoose ee Sonnesyn
 • Dugsiga Hoose Zachary Lane


Dugsiyada Dhexe

 • FAIR Iskuulka Crystal
 • Dugsiga Dhexe ee Plymouth
 • Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale
 • Dugsiga Dhexe ee Sandburg
   

Dugsiyada Sare

 • Dugsiga Sare ee Robbinsdale Armstrong
 • Dugsiga Sare ee Robbinsdale Cooper
 • Akadeemiyada Robbinsdale-Highview
 • Akadeemiyada Virtual Robbinsdale (fasalada 9-10)