Iskuulada Aagga Robbinsdale

Khariidadaha Degmada

Dugsiyada Hoose

Kaymaha • Lakeview • harada balliga • Neill • Noble • Northport • Sonnesyn • Zachary Lane
Dugsiyada magnet-ka ee degmada oo dhan ah: FAIR School School Xajka Lane • Robbinsdale Spanish Immersion School (RSIS) • Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka (SEA)

Dugsiyada Dhexe

Dugsiga Dhexe ee Plymouth • Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale • Dugsiga Dhexe ee Sandburg
Iskuulka magnet-ka ee degmada oo dhan: FAIR School Crystal

Dugsiyada Sare

Dugsiga Sare ee Armstrong • Dugsiga Sare ee Cooper