Iskuulada Aagga Robbinsdale

Xisaabaadka Boostada-PTO-PTA iyo Howlgallada

Naadiyada Booster / ururada waalidiinta ayaa ah qaybo lama huraan ka ah taageerida iyo xoojinta barnaamijyada iyo kooxaha ardayda ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale.

Ardayda waxaa la siiyay fursado badan oo gaar ah si ay u soo bandhigaan hibooyin iyo xirfado ka dhashay taageerada laga helay ka-go'naanshaha ururadan mutadawiciinta ah. Anigoo ku hadlaya magaca ardayda, macalimiinta iyo maamulka waxaan rabnaa inaan ku muujino qaddarinta iyo mahadnaqa. Mahadsanid!

Si loola socodsiiyo naadiyada waalidiinta / ururada waalidiinta, tilmaamaha soo socda ayaa la dejiyay. Tilmaamaha ayaa loola jeedaa
in laga caawiyo dhamaan ururada sidii ay ugu hogaansami lahaayeen shuruucda Federaalka / Gobolka ee khuseeya iyo siyaasadaha degmada dugsiga degmada.

Hay'ado gooni ah

Naadiyada Booster, Ururada Waalidka-Macallinka-Ardayda (PTO) iyo Ururada Waalidka-Macallinka (PTA) waa maamullo ka duwan degmada dugsiga. Waxaa caadi ahaan loo aasaasay inay yihiin ururo aan faa'iido doon ahayn. Sidan oo kale, ururadani waxay:

 1. Hayso gole maamul u gaar ah
 2. Joogteeyaan xisaabaadka maaliyadeed ee u gaarka ah iyo diiwaanada xisaabinta
 3. Hayso koonto hubin gooni ah
 4. Joogteeyaan nambarkooda aqoonsiga canshuurta federaalka

Dugsiga iyo / ama degmadu mas'uul kama aha ama mas'uul kama aha wixii qandaraasyo ah ee ay galaan ama kharashyada ay sameeyeen Booster Club ama Waalidka Macallinka Waalidka. Qandaraasyada dhacdooyinka dugsigu kafaalo qaado waa in laga baaraandegaa xafiiska guud ee dugsiga. Xafiiska dugsiga
ka dibna u gudbin doonaa Xafiiska Ganacsiga si ay u saxiixaan.

Tusaalaha Dhacdooyinka Iskuulka ee Iskuulka: Prom
Tusaalaha Dhacdooyinka Aan Dugsi Laheyn ee La Kafaala qaaday: Xisbiga Sare

Tilmaamaha Maaliyadeed / Xisaabinta

Urur kastaa waa inuu hayaa macluumaadka la xidhiidha dhaq-dhaqaaqiisa dhaqaale. Macluumaadkan waxaa ka mid ah:

 1. Duubista dhammaan rasiidhada ururka, qadarka iyo isha
 2. Duubista dhammaan kharashyada ururka ujeeddo iyo lacag-bixiyaha
  Kharashaadku waa inay ahaadaan walxaha loo arko inay lagama maarmaan u yihiin howlaha ururinta ee ururinta iyo maamulka ururka. Kharashaadka la xiriira iskuulka degmada waa in loo diraa degmada si tabarruc ah oo ay u aqbalaan Guddiga Dugsiga iyadoo loo marayo siyaasadda hadiyadda. Tan waxaa iskuduwaya iyada oo loo marayo Xafiiska Maamulaha ama Xafiiska Ciyaaraha. Tusaalooyinka: Qorsheeyeyaasha maalinlaha ah, qalabka ciyaarta, labiska, gaadiidka basaska ee safarada dibadda, iwm.
 3. Bilaabida iyo dhammeynta hubinta xisaabaha

Kharashaadka

 1. Jeegaga waa in ay ansaxiyaan ugu yaraan laba xubnood oo ururka ka tirsan
 2. Shaqalaha degmo dugsiyeedku waa inaysan lahaanin kantaroolid maaliyadeed oo dhammaystiran hay'adda ama inay noqdaan saxiix kujira koontada
 3. Ururrada hubinta buuggu waa inaan lagu xareynin dhismaha degmada dugsiga. Abaabulku ma isticmaali karo heerka cashuur dhaafka ee degmadda.
 4. Soo-jeedin - Madaxweynaha ayaa boosta loogu soo diraa bayaanka bangiga si dib loogu eego loona gudbiyo Khasnajiga si loo dheellitiro loona sameeyo warbixin si ay u ansixiyaan ururku.

Tilmaamaha / Kheyraadka Kale

Caymis

Dugsiga Degmada Robbinsdale wuxuu qaadaa caymis si loo daboolo khataro badan oo kala duwan. Caymiska waxaa ku jira hanti, dambi, baabuur iyo mas'uuliyad. 

 1. Haddii nashaadaadku tahay dhacdo iskuulku maalgeliyey degmadu waxay leedahay caymis, Tusaale: Balanqaad Sare
 2. Haddii waxqabadku yahay munaasabad aan iskuulku soo qabanqaabin, hay'adda howsha wadaysaa waa inay yeelataa siyaasad gaar ah oo lagu ilaalinayo ururka iyo xubnaheeda. Tusaale: Xisbi Sare

Haddii ururku yahay urur 501c3 ah jagooyinka la doortay laguma daboolayo siyaasadda degmada. Sharciga gobolku wuxuu u baahan yahay hantida ugu yar iyo caymiska mas'uuliyadda ee 1.5 milyan.

Siyaasadda Hadiyadaha Degmada

Waa siyaasada ISD # 281, in dhamaan hadiyadaha, dardaaranka iyo deeqaha ay hesho degmadu, si rasmi ah ayaa loo soo bandhigi doonaa hadii ay aqbalaan gudiga iskuulka, ka dib ayaa lagu dabaqi doonaa ujeedada ama ujeedooyinka uu qeexay deeq bixiyuhu. Qalabku wuxuu noqdaa hantida Degmada Dugsi. Gudiga iskuulku qiimo ma saari doono hadiyadaha aan lacagta ahayn.

Safarada / Safarada Goobta

Safarada iskuulku kafaalo qaado guud ahaan waxay ubaahanyihiin isticmaalka gawaarida iskuulku bixiyo, sida basaska ama basaska rakaabka. Gawaaridan ayaa kala ah
oo ay ka shaqeeyaan shaqaalaha iskuulka ama qandaraaslayaashu. Dhammaan wadayaasha degmada waxay ku xiran yihiin baaritaanka MVR asalka iyo ceymiska degmada ayaa loo fidiyay darawaladan.

Shaqaalaha Dugsiga Degmadu ma diyaarin karaan isku-uruurinta baabuurta sababo la xiriira mas'uuliyadda awgeed (tusaale ahaan, baaritaanka taariikhda, caymiska ugu yar). Degmadu mas'uul kama aha gaadiid geynta dhacdooyinka aan dugsigu kafaala qaadin. 

Iibsasho

Mararka qaar urur ayaa ka iibsan doona degmada adeegyo ama agab. Haddii ay khuseyso degmadu waxay soo diri doontaa
abaabul qaansheegad adeegyadan ama alaabtan. Tusaale: Waaxda Daabacaadda. Qandaraasyada wax iibsiga ee Degmooyinka hadda jira ayaa lagu sharfi doonaa dhammaan macaamillada ay la sameeyaan urur. Tusaale: Iibsiga Dharka, Qalabka Ciyaaraha, iwm.

Waqtigaan Dugsiga Degmadu wuxuu qandaraas kula jiraa Coca-Cola. Dhammaan iibsiyada cabitaanka jilicsan waa inay ahaadaan wax soo saarka Coke oo laga iibsado iyada oo loo marayo shirkadda 'Coke distributor'. Fadlan la tasho Agaasimaha Waxqabadka ee dugsigaaga.

Adeegsiga Xarunta

Fadlan ka eeg bogga Isticmaalka Xarunta ee boggayaga internetka wixii macluumaad dheeraad ah.

Si loo go'aamiyo nidaamka ku habboon ee loo codsado adeegsiga qalabka dugsiga, wac xoghayaha dugsiga oo u sharax baahiyahaaga. Iskuulka
xoghayaha ayaa go'aamin doona in codsiga uu jadwalka ka bixin doono dhismaha iskuulka ama loo gudbin doono jadwalka howlaha, Jennifer
Bridgeman. Ms. Bridgeman waxaa lagala xiriiri karaa 763-504-4917 ama Jennifer_Bridgeman@rdale.org . Lacag-bixinnada Mas'uuliyiinta ama Adeegyada Nafaqada ayaa codsan kara.
 

Adeegsiga Jikada Degmada

Carnivals, Pancake Breakfasts, Spaghetti Casho ama shaqo kasta oo lagu casuumayo dadweynaha waxay u baahan tahay in la adeegsado laysanka socdaalka
ilaa degmada Hennepin. Xiriiriyaha foomka ayaa ku qoran bogga xarumaha. Qalab kasta oo wax lagu kariyo ama wax lagu karsado sida griddles wuxuu u baahan yahay oggolaansho Fire Marshall.

Kaydinta cuntada ee ururada aan ahayn Adeegyada Nafaqada looma oggola koodhka cuntada ee MN. Adeegyada nafaqada waxay la shaqeeyaan
dhacdooyinka dugsiga sida xafladaha, dhammaan xafladaha dugsiga, iwm si loo keydiyo cuntada maalinta dhacdada. Dhammaan cuntada waa in laga saaraa dhammaadka dhacdada. Karinta guryaha degmada waxaa loo oggol yahay oo keliya munaasabadaha ay maalgeliso degmadu. 

Waxyaalaha iibinta dubista waa inay ku taxan yihiin dhammaan xasaasiyadda ku jirta badeecada. Caymiska degmada ma daboolayo alaabada iibinta dubista.

Buugga Xisaabinta iyo Hawlgallada ee Naadiyada xoojiya, PTO iyo PTA