Iskuulada Aagga Robbinsdale

Shaqada ugu Fiican Aduunka

Sannadkii 2013, sharci-dejiyeyaasha gobolka Minnesota ayaa meel mariyay waxa loogu yeero sharciga ugu fiican adduunka ee loo yaqaan (WBWF), qeybta 120B.11. Sharcigani wuxuu ubaahanyahay in gudiga iskuulka, kulan dadweyne, ay qaataan qorshe dhameystiran, istiraatiijiyad fog ah si loo taageero loona hagaajiyo barida iyo barashada taas oo la jaanqaadaysa abuurida shaqaalaha aduunka ugu fiican.
 

Waa maxay Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican?

Sharciga WBWF waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in degmo kasta oo ka mid ah gobolka ay ku talaabsaneyso horumar si loo kordhiyo waxqabadka ardayda. Degmo kasta waa inay horumariso qorshe wax ka qabta shanta hadaf ee soo socda:

  1. Dhammaan carruurtu waxay diyaar u yihiin dugsiga.
  2. Dhammaan ardayda dhigata fasalka saddexaad waxay aqrin karaan heerka darajada.
  3. Dhammaan farqiga u dhexeeya isir iyo dhaqaale ee udhaxeeya ardayda waa la xiray.
  4. Dhammaan ardayda waxay diyaar u yihiin shaqo iyo kulliyad.
  5. Dhammaan ardayda waxay ka qalin jabiyaan dugsiga sare.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shaqada ugu Fiican Adduunka waxaa laga heli karaa websaydhka Waaxda Waxbarashada ee Minnesota .