Iskuulada Aagga Robbinsdale

Sahanka Ardayga

Dugsiyada Aagga Robbinsdale ayaa ogeysiin doona qoysaska ka hor maamulidda sahaminta ballaaran ee ardayda, iyagoo ku wargalin doona:

  • taariikhda qiyaasta sahanka
  • kafaalaqaadaha
  • nooca waxyaabaha sahaminta iyo walxo kasta oo ku dhaca meelaha ay ilaaliso wax ka beddelka federaalka ee Ilaalinta Xuquuqda Ardayda
  • nidaamyada qoysaska si ay u kormeeraan sahanka
  • nidaamka ardayga looga doorto sahan
  • qabanqaabada si loo ilaaliyo asturnaanta ardayda, oo ay ku jiraan ardayda ka baxday sahanka.

Sahan kasta oo ay maalgeliso dawladda federaalku waxaa lagu maamuli doonaa iyada oo la raacayo dhammaan qodobbada Sharciga Badbaadinta Xuquuqda Ardayda.
 

Sahanka Aragtida Ardayda Degmada

Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay caadi ahaan la sameeyaan sahan ra'yi arday sannadle ah ardayda fasallada 4 - 12 bisha Febraayo. 

Ujeedada sahankan ayaa ah in la kasbado aragtida ardayda ee la xiriirta dareenkooda ka mid ahaanshaha iskuulka iyo aragtiyada ay ka qabaan rajada macalinka, kala duwanaanta iyo amniga iskuulka. Qoysaska waxaa ogeysiin doona iskuulka ardaygooda iyadoo la raacayo faahfaahinta sahan dheeraad ah.