Iskuulada Aagga Robbinsdale

Xarunta Kala-guurka Robbinsdale

Robbinsdale Transition Center (RTC) waa barnaamij waxbarasho gaar ah oo u adeegta dhalinyarada qaangaarka ah, ee da'doodu u dhaxayso 18-21 ee qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah. Ardaydeena waxay leeyihiin kartiyo kaladuwan waxayna ubaahanyihiin caawimaad si looga gudbo iskuulka uguna wareego nolosha bulshada. Ardayda waxaa loo gudbiyaa RTC dugsiga aaga ay dhigtaan ee dugsiga sare. 

RTC waxay ardayda siisaa fursado ay ku balaariyaan shaqadooda iyo xirfadahooda shaqsiyadeed, dhisaan isku kalsooni, iyo inay wax ka bartaan is-aqbalaada iyo u-doodiddooda, sida ku qeexan Qorshahooda Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP).

Meelaha kala guurka

Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa saddex meelood oo kala-guurka waxbarashada gaarka ah.

  • Waxbarashada dugsiga sare iyo tababarka

  • Shaqaalaynta
  • Nolol Madaxbanaan

Shaqaalaha RTC waxay ardayda ku xiraan ilaha bulshada ee meelaha kala guurka ah, sida fasallada dugsiga sare iyo dugsiga sare kadib, adeegyada dhaqan celinta, adeegyada bulshada, iyo tas-hiilaadka dhaqanka iyo madadaalada bulshada.

Ka qaybqaadashada

Si uu uga qayb galo barnaamijkan, ardaygu waa inuu: 

  • Noqo da'da 18-21; 
  • Uqalanto adeegyada waxbarashada gaarka ah; 
  • Kooxda IEP waxay go'aamiyeen inay sii socdaan baahiyaha kala guurka. 

Macluumaadka Xarunta Taakulaynta Ardayda

Himilada: Ka qaybgal qoyska iyo wada-hawlgalayaasha bulshada si ay u taageeraan baahiyaha ardayda iyo qoysaska adoo siinaya taageero kala duwan inta lagu jiro Barashada Fogaanta iyo moodooyinka isku dhafan, oo ay ku jiraan taageerada tacliinta, taageerada bulshada / shucuurta iyo caafimaadka maskaxda, iyo ku xiridda ardayda iyo qoysaska ilaha bulshada.

Taageerada Teknolojiyada & Dhibaataynta

Haddii aad u baahan tahay taageerada tiknoolajiyada, dooro mid ka mid ah xulashooyinkaas:

Goobaha dhibcaha waxaa la siin karaa qoysaska aan hadda haysan adeeg internet oo tayo leh; fadlan buuxi foomka codsiga kulkulul .

Qoysasku waa inay sii wadaan inay raacaan Heshiiska Adeegsiga Qoyska ee Degmada iyo nidaamka isticmaalka la aqbali karo.