Iskuulada Aagga Robbinsdale

AVID

AVID (Advancement Via Individual Determination) waa barnaamij u diyaarsanaanta kuliyada oo loogu talagalay inay ka caawiso ardayda inay horumariyaan xirfadaha ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan kuleejka. Barnaamijka AVID waxaa laga bilaabay Robbinsdale Area Schools 2006-07 wuxuuna hada u adeegaa ardayda fasalada 7-12 ee Plymouth Middle, Robbinsdale Middle, Sandburg Middle, Armstrong High School iyo Cooper High School.

Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo waxqabadka guud ee tacliinta, ku guuleysiga manhajka adag, iyo kaqeybgalka waxqabadyada dugsiga. AVID waxay ardayda ka caawisaa inay noqdaan kuwo aqoon fiican leh, muwaadiniin mas'uul ah iyo hoggaamiyeyaasha bulshada.

Astaanta AVID

Ardaygu wuxuu sharraxaad ka bixiyaa dhibaatada fasalka intiisa kale.
Ardaygu wuxuu xooga saaraa fasalka AVID.
Ardaygu wuxuu ku shaqeeyaa sabuuradda qallalan ee fasalka hortiisa.

Dalbo AVID

Ardaydu waxay codsadaan inay kujiraan koorsada doorashada ee AVID. Nidaamka arjiga waxaa kujira jawaab gaaban oo qoraal ah, talosiinta macalinka iyo wareysi. La xiriirida Isuduwaha AVID ee iskuulkaaga ayaa ah sida ugu fiican ee lagu helo macluumaad dheeraad ah iyo codsi.